VZW de Bosuil

BESTUUR

Volgende personen maken deel uit van het bestuursorgaan van VZW de Bosuil :

voorzitter : Jan Triki

secretaris : Luc Reijnders

schatbewaarder: Tony Van LindtLeden van het algemeen bestuur zijn:

Hubert Gielen

Ludo Dreesen

Joël Kyndt (webbeheerder)

Guido Van Asten

Rudy Baeyens

HISTORIEK

In de jaren 60 van de vorige eeuw was er in Sint-Huibrechts-Lille een nijpend tekort aan lokalen voor de verenigingen en ontspanningsgelegenheden voor de jeugd.

Onder impuls van de plaatselijke KWB werd er een werkgroep opgericht waaruit later VZW Jeugdraad Lille zou ontstaan. De statuten van deze VZW verschenen op 04/02/1965 in het Belgisch Staatsblad en daarom werd deze datum gekozen als officiële startdatum.

Op de Berghei (in Lille gekend als op de Bos) werd een perceel grond door parochiale werken ter beschikking gesteld van de VZW, er werd een lokaal gebouwd dat vooral door de jeugdverenigingen zou kunnen worden gebruikt. Tevens zou een voetbalplein aangelegd worden met een looppiste en enkele andere uitrustingen om de jeugd aan sport te laten doen.

Ook werd aan de kleine kinderen gedacht, enkele speeltuigen werden aangekocht om een speeltuin op te richten.

Ondertussen was de naam BOSUIL ingeburgerd.

Mede door de inzet van vele vrijwilligers is de Bosuil beginnen te groeien.

Uitbreiding van lokalen en terreinen drong zich op. Er werd een perceel grond gehuurd naast het bestaande perceel.

Met voetbalploeg Sparta Lille werd in 1967 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, zodat zij hun plein op de Bosuil zouden krijgen.

De gemeente Sint-Huibrechts-Lille kocht in 1975 de achterliggende percelen en gaf deze in erfpacht aan de VZW. Door deze uitbreiding werden de pleinen voor Sparta Lille heraangelegd zodat er uitbreidingsmogelijkheden kwamen voor de speeltuin en gebouwen.

In 1976 kocht de gemeente Sint-Huibrechts-Lille opnieuw een perceel grond, dat in erfpacht aan de VZW werd gegeven en waarop het plein voor de vrije voetbal zou aangelegd worden.

In 1977-78 werden de nieuwe kleedkamers gebouwd, die zowel door Sparta als door de vrije voetbal worden gebruikt. Om dit allemaal te bekostigen werden gedurende de vakantiemaanden de kleedkamers verhuurd aan kampeerders.

In 1993 werd de grond ex-Rutten aangekocht door VZW Jeugdraad Lille.

Het cafetaria kreeg in 1994 een grondige opknapbeurt en er werd een nieuwe sanitair blok en vergaderzaal gebouwd.

Naast de Bosuil werd door de gemeente een parking met toegangsweg aangelegd.

Bij de viering van het 40-jarig bestaan werd de vernieuwde feestzaal in gebruik genomen.

Ook de speeltuin werd in de loop der jaren niet vergeten en is intussen heinde en verre gekend. Bij de invoering van de nieuwe wetgeving voor speelterreinen en speeltuigen heeft de speeltuin een grondige metamorfose ondergaan.

De speeltuin is uitgerust met een circulatiebad voor de kinderen.

De uitbouw van de speeltuin is steeds een belangrijke factor gebleven in het beleidspatroon van de Bosuil.

De bouw van een polyvalent gebouw, waarmee gestart is in 2008, is de zoveelste episode in de uitbouw van de Bosuil.

Zonder de financiële en materiële inbreng van de gemeente Sint-Huibrechts-Lille en na de fusie van de gemeente Neerpelt was dit alles niet mogelijk geweest.

De Bosuil is ondertussen meer en meer een overkoepelend orgaan geworden voor de vele activiteiten en verenigingen die de Bosuil als thuishaven hebben.

Op 04 februari 2015 werd met een receptie het 50 jarig bestaan herdacht. In de toespraak door voorzitter Jan Triki werd een overzicht gegeven van wat er op de huidige Bosuil leeft.